Доступные курсы

МООК предназначен для слушателей всех уровней подготовки и содержит материалы информационно-образовательного и методического характера

Онлайн курс белгілердің тәуелсіз тұқым қуалауы жағдайында моно-, ди - және полигибридті будандастыру бойынша, тіркескен тұқым қуалау және кроссинговер бойынша генетикалық есептерді шығару әдістемесіне арналған. 

Курс жоғары оқу орындары мен колледж оқытушылары, мектеп мұғалімдері, биологиялық, медициналық немесе ауылшаруашылық мамандықтарында оқитын студенттер, жоғары сынып оқушылары үшін құрастырылған. 

Курсты аяқтау нәтижесінде тыңдаушы белгілердің тәуелсіз және тіркескен тұқым қуалаушылық жағдайларында тура және кері есептерді өздігінен шығара алады. Курсты сәтті өту үшін Г.Мендель және Т. Морган заңдары туралы қарапайым түсініктерге ие болуы, генетикалық символдармен таныс болуы, арифметикалық амалдарды орындай білуіңіз керек.

Курсты PhD докторы, ботаника кафедрасының доценті Жумина Асель Галымовна өткізеді.

Бұл курсқа 16.06.2021 бастап 30.06.2021 дейінгі кезеңде қатысуға болады.


This course considers the main aspects of subject-language integrated learning, the use of CLIL technology in teaching natural sciences, such as: chemistry, physics, biology and computer science; features of teaching disciplines in English using CLIL technology. The course is intended for university teachers, teachers of secondary schools.

It includes theoretical and practical parts. In the theoretical part, English helps in mastering the subject terminology found in the texts selected for reading and translation. In the practical part, the subject is taught in English using terminology on this discipline. At the end of the course listeners will be able to improve their skills in teaching a subject in English. 

Course conducts - Muratbekova Aigul Akizhanovna, Candidate of Chemical Sciences, Associate Professor of the Chemical Technology and Petrochemistry Department. 

The course you can attend in July 1st - July 14, 2021.